top of page

Geografisk intelligens

Geografisk intelligens en en tjänst som är under utveckling. Den består av två delar. Den första delen är en datatjänst för Sveriges geodata där allt är anpassat för AI modeller. Allt data har samma koordinatsystem, överlappande pixlar och normaliserade pixelvärden. Målgruppen är framförallt konsultföretag och myndigheter inom de spatiala näringarna som redan nu börjat utforska möjligheterna med geodata och AI. Den andra delen är en webtjänst där användaren laddar upp sitt träningsdata för att träna robust AI modell. Användaren kan sen ladda ner en karta skapad av den tränade AI modellen. Kontakta oss om det här låter som ett intressant projekt!

Multibandraster.png
NoDitch1.png
HappyFunMap.png
webbtjänst.png
bottom of page