top of page

Upptäck möjligheterna med öppna data och kod

Våra Tjänster

Geospatial AI

Få ut mer av ditt data genom att kombinera det med Sveriges öppna geodata och maskininlärning. Geospatiala data och maskininlärning är en kraftfull kombination. Vi kan hjälpa dig hela vägen från rörigt data till färdig karta.

LiDAR

"Laserdata Nedladdning, skog" tillhandahålls som öppna geodata av lantmäteriet. Det täcker redan majoriteten av Sverige och det finns fördelar för de som är först till marknaden med produkter baserat på det nya datat. Vi kan hjälpa dig att använda LiDAR för att lösa topografiska och hydrologiska problem. LiDAR är också en bra källa till geomorfologiska data som kan användas i olika AI modeller. 

Hydrologi

Vi hjälper dig att hitta diken, vattendrag, fuktig mark eller avrinningsområden. Med hjälp av den nationella höjdmodellen och den senaste forskningen kan vi hjälpa dig att hitta ytvatten som inte finns med på dagens kartor. Vi kan också anpassa de nationella modellerna till regionala förhållanden med hjälp av data från SMHI och SGU.

Beräkningskraft

Beskyll inte Esri för att ArcGis krashar. Det är troligtvis din dator som är dålig. Ibland blir man fartblind och glömmer hur krävande LiDAR-data kan vara. Vi kan köra tunga beräkningar i molnet eller hjälpa dig att bygga en arbetsdator som är bättre anpassad till dagens data.

Från forskning till implementering

Moderna data kräver moderna lösningar. Vi utgår från den senaste forskningen och publicerade metoder i våra lösningar. 

bottom of page